Icheck Bảo vệ người tiêu dùng

Sản Phẩm

Là sản phẩm 100% của người Việt vì người Việt

Gian Hàng

Gian Hàng trực tuyến miễn phí hàng triệu lượt view/tháng

Thị Trường

Mở rộng thị trường phân phối & tăng sự cạnh tranh

Quảng Bá

Giảm chi phí quảng bá thông tin sản phẩm, tiếp thị hàng hóa toàn cầu

Top 1

Free App Store

Top 2

Free New Googplay

19 Triêu

Lượt quét( Tính đến 10/2015)

30 000+

Lượt quét/ngày

20000+

view sản phẩm/ngày

3+ triệu

User đăng ký

Gói dịch vụ

Giúp bạn đảm bảo uy tín , thương hiệu doanh nghiệp , tăng trưởng 100% doanh số bán hàng


Free

Gói Đăng Thông Tin Sản Phẩm


ƯU Đãi

Gói Đăng Thông Tin Sản Phẩm


Ưu Đãi

Gói Đăng Thông Tin Sản Phẩm


Ưu Đãi

Gói Đăng Thông Tin Sản Phẩm


Ưu Đãi

Gói Đăng Thông Tin Sản Phẩm


Ưu Đãi

Gói Đăng Thông Tin Sản Phẩm